Rybáři Bystřice

oficiální stránky ČRS MO Bystřice nad Olší

Statistiky

 

 

Vážení rybáři,

po nedávné znepokojivé kontrole na našem revíru jsme nuceni přistoupit k nulové toleranci porušování rybářského řádu.

při namátkové kontrole byl zjištěn jeden hrubý přestupek, po kterém bylo dotyčnému odebráno rybářské povolení a spolu s tím byla udělena další dvě napomenutí.

mějte prosím na paměti, že na bystřickém stavu pod nádražím stále platí zákaz jakéhokoliv vnadění (nástraha pouze na háčku, bez použití krmítka) z důvodu boje s bahnem a vodními rostlinami.

Tento zákaz je zakotven v rybářském řádu a tudíž se jeho porušení bude nekompromisně trestat.


v našem areálu je z tohoto důvodu instalován kamerový systém (+ fotopasti) se záznamem, který umožňuje porybným kdykoliv nahlédnout na dění na našem revíru a případně i okamžitě zakročit.

poctivým rybářům děkujeme za uposlechnutí.